Phillip Nguyễn: “Tôi luôn đau đáu trong lòng về sức mạnh của nền giáo dục”

Với nỗ lực hỗ trợ tổ chức chính phủ đến từ Úc giải quyết những bất bình đẳng; trong vấn đề tiếp cận giáo dục tại những cộng đồng thiếu may mắn nhất ở Việt Nam; doanh nhân Phillip Nguyễn trở thành đại sứ của Loreto VietNam. Để đánh dấu lần hợp tác đầu tiên… Read more »

BY